«Bukken som passer havresekken»

Det har på diverse nettsider blitt mer enn ymtet frempå at adminstratorene i Fridistanse Ligaen for PG har forskjellsbehandlet deltakere. Adminstratorene har i den forbindelse sendt fridistanse.no denne redegjørelsen som de ønsket publisert:

Er administratorene i Fridistanseligaen “bukken som passer havresekken”?
Det har de siste månedene kommet flere påstander om arbeidet som gjøres av administratorene i FDL. Vi har blant annet blitt beskyldt for godkjenne eller underkjenne turer ut fra “trynefaktor”, og nå sist for å være den velkjente bukken som passer havresekken. Dette er alvorlige beskyldninger som vi ikke kan la stå ubesvart, og vi ønsker derfor å si noe om hvordan vi jobber og hvilket regelverk vi forholder oss til.

FDL har siden oppstarten i oktober 2002 fulgt et et lite regelsett som har tatt opp de vesentligste sider ved konkurransen. I 2008 ble det etterfulgt av noen presiseringer, blant annet “hint og tips” fra administratorene i DL og FDL om luftrom og luftromskart til GPS. Reglene ligger i dag ute på www.kkpgxc.no – Distanseligaene.

En av de viktigste bestemmelsene som gjelder for FDL og DL er bestemmelsen om luftrom. For å få godkjent en tur i FDL (og DL) må turen være fløyet i “lovlig luftrom” som paraglidere kan benytte. Dette er egentlig en selvfølgelighet da det følger av § 7 i forskrift om paragliding og hanggliding og vårt eget sikkerhetssystem (tidl. håndboka) punkt 3.9.7. Kunnskap om luftrom og de krav som stilles er også et læringskrav i vår paragliderutdannelse.

Så hva er lovlig luftrom? Kort fortalt er det områder hvor man kan fly VFR (visuelt). En oversikt over norsk luftrom finner man på www.ippc.no hvor AIP Norge er publisert. For svensk luftrom finner man AIP Sverige på Luftfartsverkets hjemmesider www.lfv.se. Fellesnevneren for disse er at kart og luftromsdata i stor grad ligger publisert i separate pdf’er. Dette gjør det vanskelig å få en fullstendig oversikt over hvilke luftrom man kan fly i og hvilke luftrom man må holde seg unna.

Noen piloter har utarbeidet mer lettleste oversikter, blant annet ved bruk av Google Maps. En av disse oversiktene er laget av Hans Cato Grytnes, som over flere år har lagt ned timesvis med arbeid i sin luftromsoversikt. Denne oversikten gjør det mulig å få den ellers litt vanskelig tilgjengelig informasjonen fra AIP’ene over til GPS-er og flyinstrumenter som vi så kan ha med oss opp i lufta. Dette har vært til enorm hjelp, og er et viktig flytryggingstiltak for paragliding og hanggliding i Norge. Når vi kontrollerer turer som er meldt inn i FDL er luftromsoversikten ett av verktøyene vi benytter. Men som det fremkommer på disse sidene er luftromsoversikten imidlertid kun ett verktøy, og det gis ingen garanti for at all informasjon er oppdatert til enhver tid.

Vi har i år hatt en situasjon hvor Grytnes’ oversikt manglet noe luftromsinformasjon ved enkelte flyplasser i Sverige. Denne informasjonen var imidlertid publisert i AIP Sverige. En pilot som i god tro forholdt seg til den nevnte luftromsoversikten fløy deler av turen sin i en TIA som ikke var beskrevet i luftromsoversikten. Turen ble underkjent.

Det er ikke vanskelig å skjønne at dette er en kjedelig situasjon for piloten det gjelder. Vi kan imidlertid ikke se bort fra regelverket bare fordi situasjonen er kjedelig. Det avgjørende for om en tur kan godkjennes eller ikke er kravene som stilles til flyging med paragliding i henhold til  § 7 i forskrift om paragliding og hanggliding og vårt eget sikkerhetssystem (tidl. håndboka) punkt 3.9.7. Å godkjenne turer som bryter luftromsbegrensninger med den begrunnelsen at piloten var i god tro vil være å sette et godkjent-stempel på flyging som går utover det myndighetene sier er akseptabelt. Det er ikke noe vi ønsker å gjøre.

Men ville det ikke vært praktisk om det før hver sesong ble definert hva som skal være gjeldende luftrom det kommende året? Jo, det hadde vært praktisk, men i realiteten er det ikke mulig. Luftrommet endres kontinuerlig, og vi ønsker ikke å påta oss det rettslige ansvaret ved å sette et slikt godkjent-stempel. Derfor er det fremdeles AIP Norge og AIP Sverige som gjelder, selv om også dette i følge IPPC ikke kan garanteres som riktig informasjon.

Så til spørsmålet om “bukken som passer havresekken”. Er vi inhabile til å behandle turer i FDL? Ser du hen til forvaltningslovens definisjon av inhabilitet, så er vi inhabil i høyeste grad så lenge vi også selv deltar i FDL. Det optimale hadde selvfølgelig vært om administrator var én som ikke selv deltar i ligaen. Å finne en person med nødvendig kompetanse som vil gjøre dette arbeidet frivillig kan imidlertid være utfordrende.

Og ja, det skjer av og til feil. Heldigvis oppdages disse som regel av oss selv, andre administratorer eller medpiloter. Det er et viktig prinsipp at sporloggene til alle turer i FDL ligger ute, og enhver står dermed fritt til å kontrollere avgjørelsene vi tar. Vi oppfordrer alle  piloter til å melde fra om man finner feil i avgjørelser vi tar.

Avgjøres turer på grunn av “trynefaktor”? Et pent fjes har så langt ikke vært grunn god nok til å omgå regelverket, men dette kan selvfølgelig diskuteres hvis ønskelig. Videre er det vel nærliggende at det også hadde vært en del forskjeller mellom godkjenningene i DL og FDL hvis trynefaktor hadde vært avgjørende?

Så hva har vi lært? Gjeldende regler for FDL kan fremstilles på en bedre og mer pedagogisk måte. Dette er vi i gang med, og det vil være klart før sesongen starter for alvor.

Vi er åpne for kritikk, men av den saklige og konkrete sorten. Dette håper vi det er mulig å få til i fremtiden!

Med Vennlig hilsen,

Mikael Ulstrup, Tom Salamonsen og Arne Kristian Boiesen

Administratorer av FDL

15 tanker om “«Bukken som passer havresekken»

 1. Jeg er ikke redd for og si att jeg har kritisert dere, og jeg er ikke redd for å utrykke meg på mitt eget morsmål. Det er sånn om eg kommer med kritikk kommer det rett fra levra, om dere kan leve med det er meg knekkende likegyldig. Morsmålet mitt har eg tenkt og beholde og det skal ikke dere få bestemme hvordan jeg utrykker meg. Jeg som medlem i fridistanseligaen har rett til å gi kritikk både når det gjelder forskjellsbehandling og hvor man får beskjed om og hente informasjon om det luftrom som man har tenkt å fly gjennom. Her trengs det en forbedring ang informasjon, ellers hadde ikke dette kommet på agendaen. Hilsen Stein-Are Skogeng

  • Synest selv at det ikke er noe problem med «bukken og havresekken» så lenge det er et åpent system hvor alle tracklogger ligger ute for alle til å se og bedømme selv. Ja. litt fram og tilbake kan det bli om tvilstilfeller, men det lever vi godt med. Setter pris på at vi har «3 bukker» som på frivillig basis setter av tid til å utøve denne tjenesten til fellesskapets gode!

 2. Hei Stein Are.

  Da foreslår jeg at du kommer opp med noen eksempler på det du mener er forskjellsbehandling så skal vi svare på det så godt som mulig.

  Vi har tidligere sjekket de turene du har bedt oss om å se på nytt eller vurdere annerledes. Dette gjaldt en tur i 2009 og to turer i 2012 men vi har ikke funnet noen feil i de avgjørelsene som vi har tatt.

  På mange måter forstår jeg din frustrasjon når deg gjelder luftrom. Det er et vanskelig og til dels uoversiktlig tema. Foreslår derfor at du inviterer til et seminar om luftrom slik at vi alle kan bli bedre til å forstå dette.

  Jeg har dessverre vanskelig for å se at vi ikke har informert deg og andre medpiloter om at det kan oppstå en feil i disse kartene. Jeg siterer fra DL- og FDL-informasjon på KKPGxc: «Vi kan ikke garantere at disse sidene er oppdaterte til enhver tid. Hvis det viser seg at filene er feil i forhold til faktisk gjeldende luftrom, og man har brutt grensen på grunn av dette, vil turen bli underkjent.»

 3. Føler jeg er skyldig ett lite svar her, det er jo mine turer som har starta dette rabalderet.

  Først og fremst, ville jeg hatt turene mine godkjent så hadde jeg sent inn en klage alt i august, så det er ikke tema.

  Men det jeg vil fram til er pilotinformasjon og sikkerhet:
  Jeg antar at admin i DL visste om disse luftrommene på forhånd? (ref. Hagfors TIA)
  Utgjør det ikke en sikkerhetsrisiko for meg som pilot ved at slik informasjon blir «tilbakeholdt», eller bevisst gjort vanskelig tilgjengelig? (Ja, jeg er klar over at det ligger på http://www.lfv.se, men for å være helt ærlig, dette forstår ikke jeg en fille av!)
  På denne turen hadde jeg og Stein-Are deklarert Munkfors som ligger sør for Hagfors TIA, ruta ville bragt meg rett over flyplassen!
  Og igjen, ja, jeg veit det er mitt eget ansvar, men når den oppdaterte informasjonen er så tungt fordøyelig, så velger man naturligvis å se på det enkle alternativet isteden (Ref. Hans Cato).

  Kan hende dette utelukkende gjelder meg og i så fall beklager jeg latskapen og trekker tilbake dette innlegget 🙂

  • Hei Eirik.

   Nei, det stemmer ikke at jeg, Mikael eller Tom visste om de minst 3 manglende sonene i midten av Sverige på det tidspunkt du fløy din tur den 21. juli i år.

   Problematikken dukket opp i forbindelse med undersøkelser vi gjorde rundt distanseflyging fra Eltdalen i Trysil den 24. juli. Vi var i Trysil den kvelden da vi så en mulighet for en lang tur dagen etter. Gjennom verktøyet XCplanner, som også har en luftromsoversikt, dukket det opp en TIZ-sone over tettstedet Sveg som vi hittil ikke hadde sett på Grytnes’ sine luftromskart. 3 dager etter og hjemme fra en hektisk flyhelg, hadde jeg en gjennomgang av innmeldte turer i FDL, herunder din tur fra Flotsberget. Da jeg da visste at det forelå en manglende boks begynte jeg å lete etter en svensk luftromsoversikt i forbindelse med din tur og jeg kom dermed over denne websiden http://www.madsen-system.se/luftrum/. Det ble dermed klart for meg at det ikke kun var Sveg TIZ som manglet men også Torsby og Hagfors TIA/TIZ og en seilflysone kalt R200.

   Dette løfter uansett et interessant spørsmål, og det er om vi alle har en plikt til å si fra om det dukker opp informasjon som andre piloter kan nyte godt av? Det er ikke et krav til administratorene i DL eller FDL å informere om endringer når det gjelder luftrom; det er pilotens eget ansvar å sette seg inn i luftrom der man planlegger å fly. Uavhengig av dette vil jeg uansett som en paragliderpilot i et lite flymiljø ha sagt i fra. Det var også det jeg gjorde i forbindelse med oppdagelsen av dette de dagene i slutten av juli.

   At Stein Are har valgt å ikke tro oss på dette og samtidig antyde at vi skulle ha gjort dette for å bevisst ønske at medpiloter skal fly inn i luftromsrestriksjoner får bli hans egen sak.

 4. Hei Admins av DL og FDL!
  Takk for den fine jobben dere gjør, og at dere SAMTIDIG inspirerer oss andre «spurver»!
  Det var litt leit med den tur’n i sommer som ble flydd inn i den svenske TIA’n i ‘god tro’.
  Skikkelig surt! (Selv om det uansett var en fin tur! ;-))

  Bakgrunnen for at jeg fikk begynt med å legge ut luftromsinfo på GoogleMap var at jeg SELV, gjerne ville ut å fly langt OG lovlig. Og det er jo min fordømte plikt å FORSTÅ hva som er nettopp det. Altså lovlig luftrom. Det er INGEN unnskyldning å si at det er «filla vanskelig å forstå», «håpløst å lese disse jæ….AIP’ene på PDF!» osv. Så jeg begynte å lese og tolke ettter beste evne, og fikk konvertert det bla til GoogleMaps. Det fine med å legge ut arbeidet på nett er jo at man får flere ‘øyne’ til å titte på dette. Finne feil og mangler!
  AIP’ene forandres stadig. Desverre så får ikke jeg noe «forvarsel» på hva som evt. skal forandres. Forandringer oppdages mer eller mindre tilfeldig ved at jeg er er inne på http://www.IPPC.no eller http://www.LFV.se og leser disse gørrkjedelige AIP’ene. Ser først på datoene, og deretter etter endringer som har ‘strek i margen’ (Eller at DERE har gjort det og sent meg et tips!) Jeg har spurt Avinor om det ville vært mulig å legge ut AIP’ene eller endringsinfo elektronisk på en bedre måte enn idag, sålangt har de ikke kommet med noe positivt svar 🙁

  Jeg orker vel å oppdatere filene/kartet på min side en stund til, men husk at dette bare er noe jeg «gjør på si’ » når jeg har tid og lyst.( uten noe «mandat», og helt gratis ;-)) Så dette gjelder fortsatt: «Det gis ingen garanti for feil og mangler».
  Hjelp meg gjerne ved å sende meg tips hvis noe ikke stemmer. Folk kjenner gjerne sitt eget nærområde bedre enn det jeg gjør, pluss at det finnes andre kilder til info. F.eks. elektronisk ICAO-kart: http://www.nlf.no/hangglidingparagliding/elektroniske-icao-kart-norge og andre websider.

 5. Distanseflyging i norge blir aldrig retferdig.
  Noen har mulighet og legger mye jobb i for eks å åpne luftrom, mens andre må ta til takke med de begrensninger som er.
  Stå på og ha det morro.

 6. Jeg synes at det var bra at FDL admin ble kritisert. Ellers tror jeg ikke de hadde fått lagt frem så fine argumenter som viser at de virkelig kan jobben sin.
  Stå på, gutter, og ikke bare styr FDL på den flotte måten dere har gjort, men fly langt og lenge i mange sesonger fremover 😉

 7. Kritikk er vel og bra det så lenge den er saklig og velfundert. I denne saken som i mange andre saker er den dessverre fremsatt i form av beskyldninger i tillegg til å være helt feil. At noen ikke evner eller gidder å fremskaffe informasjon selv kan man ikke i anstendighetens navn ikke legge skylda på andre for. All honnør til gutta som gidder å holde på! Håper de ikke går lei.

 8. Hei A-K.

  Jeg kan først og fremst nevne att når jeg begynte å fly fra Trysil/Høsbjør underkjente fridistanseligaen noen turer for meg som gikk gjennom fareområder på Rena, mens distanseligaen godkjente det. Så plutselig beg. dere som er admin i fridistanseligaen og fly gjennom samme områder, da var det plutselig lov(er ikke det rart?). Kan også nevne att jeg fløy en tur sammen med en som er admin i fridistanseligen, turen gikk rett over Østre Æra og gjennom Rena flyplass. Da var det plutselig lov.

  Når det gjelder et kurs i Luftrom er vel du ekspert A-K? Du finner vel et nytt luftromskart etter endt tur på en av oss andre skulle finne ei ny rute en plass. Men nå har eg fått lufta mine irritasjoner i hodet og fått det på trykk, synes det var greit.
  Men det er ønskelig om admin kommer med info hvert år i begynnelsen på distansesesongen, så fins det ikke tvil til reglementet, høydebegrensinger, etc…

  • Jeg synes du skal innhente informasjonen selv, ellers finner du vel på noe annet å klage på. Husk på at dette er frivillig arbeid, sure oppstøt som dine føre bare til at vi mister innsatsen til disse gutta.

  • Vi var ikke ferdig nei? Igjen har du misforstått, noe som er kjernen i denne saken. Denne gang gjelder det turene som vi fløy fra Trysil dagen etter at Daniel satte ny norgesrekord. Vi passerte over Regionfelt østlandet. Området var ikke aktivt i følge notam hverken dagen Daniel satte rekorden eller dagen vi fløy. Turene kunne derfor godkjennes.

   Til slutt. Nå begynner vi å bli drit lei av å bruke vår fritid på å sjekke opp turer som du gulper opp fra foreldelsen og som viser seg å være korrekt behandlet fra vår side. Hvis du er uenig i noe turer vi har behandlet vær snill å kontakt oss med en gang så vi kan gjøre noe med de og ikke kom 4 år etter å syt! Haglede beskyldninger «fra vildens sky» finner vi oss ikke i å bli assosiert med, det er så innmari lavmål.

   Mikael Ulstrup, Arne Kristian Boiesen og Tom Salamonsen

   Administratorer av FDL

 9. Her var det mange komentarer gitt ! Ser at konkurangseinstinktet river og sliter hos flere her 🙂 Det er vel og bra å ønske at admin skal bruke ENDA mer tid på FDL . Men vi bør vel tenke på at dette er tre karer som bruker av egen fritid for at vi andre fridistansejunkier skal kunne være med i en spennende konkuranse i norge. Det har vel heller aldri vært noen tvil om at det er den enkelte pilots plikt å til envær tid og sette seg inn i lover og regler for sporten vår.Det blir hvert år flydd nye ruter i Norge (heldigvis) 99% av turene blir godkjent, hvis det motsatte skulle skje blir det litt kleint å klage på admin for at det ligger for lite info ute om forskjellige luftrom. Vi kan jo ikke forlange at admin skal ligge i forkant å «synse» på mulige nye ruter og komme med varsler om at hvis dere flyr der og der, pass på den og den sonen. Derimot er det en kjensgjerning at det ivertfall mine øyne og kanskje i noen andres også er for komplisert å få tilgang til opplysninger om de forskjellige luftromssonene og gjøre bruk av denne infoen uten å være en dataguru. Det er jo flere eksempler på at det «dukker» opp «nye» soner. Dette er en sak som burde fått enda høyere prioritet enn den har inne hos luftsportsforbundet med Arne i spissen, ikke på grunn av FDL men som en hjelp til den enkelte pilots bestreben til å fly lovlig i Norge.Til slutt TAKK til admin for mye flott dugnadsarbeid, håper dere gidder/orker å bruke noe av fritia deres på dette i lang tid fremover.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *