Manglende tracklogg

Mange har nok de siste dagene savnet trackloggen på Google Map i flightlog.org. Jeg fant fort ut at det ikke var min PC`s feil og tok kontakt med webmaster Stein-Tore Erdal. Han kunne opplyse at «Google har endret på map api’et sitt. Har ikke rukket å endre på koden som bruker dette. Inntil videre så får du klikke på Google Earth lenken …»

Stein-Tore er «nedsnødd i jobb» og rekker trolig ikke å fikse dette før til helga.