R.I.P.

lys-8Kjartan Andvik ble begravet i dag.

– For Kjartan ble nettopp luften og flygingen der han fant sine aller beste venner. Han ble blant enerne i internasjonal målestokk. Det skulle ikke være sånn at den skjermen som så mange ganger har båret ham trygg gjennom luften, i dag skal bære kisten hans, sa soknepresten.

Han betydde mye for mange