Fridistanseligaen er 10 år – pallpilotene

logo-FDL-2003-2013--10-år-386

2013-07-11-Leivassbuekspedisjon-Tom Salamonsen-portrett-foto Frode HalseJubileumet ble markert her 9. mai – fridistanseligaen er 10 år – og om få dager foreligger endelig resultat for FDL PG 2013. La oss derfor ta en oppsummering før vi tar fatt på de neste ti år.

En oversikt over pallplasseringene viser at Tom Salamonsen er Fridistansekongen, ingen tvil om det!

År      1. pl                            2. pl                         3. pl
2003  Frode Halse              Otto Ørstad             Øystein Walle
2004  Tor-Erik Stranna        Frode Halse            Bjørn Skarpås
2005  Frode Graff                Anders Bærheim     Mikael Ulstrup
2006  Arne Kr. Boiesen       Frode Halse            Tom Salamonsen
2007  Tom Salamonsen    Arme Kr. Boiesen    Egil Fonn
2008  Arne Kr. Boiesen      Tom Salamonsen    Daniel Bjørkås
2009 Tom Salamonsen     Stein-Are Skogeng   Mikael Ulstrup
2010 Tom Salamonsen     Arne Kr. Boiesen      Daniel Bjørkås
2011 Tom Salamonsen     Frode Halse              Arne Kr. Boiesen
2012 Tom Salamonsen     Arne Kr. Boiesen      Mikael Ulstrup

Rangering etter prinsippet 1.pl 3 poeng, 2.pl 2 poeng og 3.pl 1 poeng gir

18 – Tom Salamonsen
13 – Arme Kristian Boiesen
09 – Frode Halse
03 – Tor-Erik Stranna – Frode Graff – Mikael Ulstrup
02 – Otto Ørstad – Anders Bærheim – Daniel Bjørkås – Stein-Are Skogeng
01 – Øystein Walle – Bjørn Skarpås – Egil Fonn

Fridistanseligaen er 10 år

GRATULERER MED DAGEN ALLE FRIDISTANSE-ENTUSIASTER!
I dag for ti år siden var det offisielt, Norge hadde endelig fått sin egen konkurransearena for fridistanse med PG. Etter at det først var snakk om en underklasse av DL, ble det fort klart at skulle bli en egen liga, Fridistanseligaen.

Oppslaget på fridistanse.no denne historiske dagen:

Fredag 09.05:
HURRA, EGEN FRI DISTANSE KLASSE !
Spre den gode nyheten, dette er nemlig ingen spøk! Nå kan vi feire vi som lenge har kjempet for egen klasse for fri distanse i Distanseligaen for pg. Vi er i gang så snart Stein Tore Erdal får tid til å legge den nye klassen inn i DL i Loggboka. I og med at vi kommer i gang så seint i år  vil man for fri distanser fløyet tidligere i år gi dispensasjon fra kravet om at turer må være innmeldt i konkurransen innen14 dager etter at de ble fløyet.
Nå er det ikke lenger noen vits i å avslutte en tur når man f.eks har nådd et deklarert mål. Det er bare å pushe på videre slik at man også kan innkassere flest mulige kilometere i fri distanse klassen! Man får altså en ekstra utfordring. Veldig bra spør du meg!

=NIMBUS=