PROSJEKT KRYSSING AV TROLLHEIMEN

Trollheimen ligger i grenseområdet mellom Nord-Møre og Trøndelag, og er et
landskapsvernområde. Fjellheimen danner et klimaskille mellom kyst og innland. De østlige områdene er preget av rolige landskapsformer, mens det i vest er mer variert og dramatisk natur med høge fjell og dype skogsdaler.De høyeste toppene ligger på nesten 1700 moh og dalbunnen ned mot 450 moh.Innerdalen er blant annet kåret til Norges Vakreste dal.

Trollheimen har ingen bilveier, men er godt representert med merkede og skiltede turstier i regi av Den Norske Turistforeningen. Et godt opparbeidet nettverk av gode stier er til god hjelp ut hvis man utelander, men en dagsmars blir det fort.Dessuten ligger 6 turisthytter spredt ute i terrenget med Trollheimshytta i sentrum. Disse er betjent i sommerhalvåret, og kan gi deg både kost og losji hvis man ønsker det. De aller fleste har telefonforbindelse. Ellers er området pr 2005 uten mobildekning bortsett fra mange av fjelltoppene.

www.trollheimsporten.no/

Trackloggen på kartet er en 17 km smakebit på Trollheimen som Pål Tore Sveen fløy 2003-07-29.  (loggboka)


Den røde yttergrensa
går fra fjelltopp til fjelltopp. Den blå kjernegrensa ligger 6 km innenfor yttergrensa.

KRAV TIL GODKJENT KRYSSING:
Man må starte turen utenfor rød yttergrense, evt starte på innsida av denne grensen, fly ut for å krysse og så fly inn igjen. Linjene mellom punktene kalles grenselinjer. Det må være minst to grenselinjer mellom der man flyr inn og der man flyr ut. Eksempel: Flyr man inn gjennom grenselinja mellom x1 og x2 kan man fly ut gjennom grenselinja mellom x4 og x5.

Man må ha tangert/vært innenfor blå kjernegrense.

Se ellers generelle regler.

Koordinater:
Kartet her er grovt. For å få et mer nøyaktig kart over grensene kan man legge inn yttergrensens 6 koordinater på et kart i WGS 84 og trekke opp grense-linjene mellom dem.
 
x1: Honnstadknyken N 62.57.25 Ø 008.48.52  
x2: Raudfjellet N 62.57.15 Ø 009.25.47
x3: Gråfjellet N 62.49.48 Ø 009.30.54
x4: Tyrikvamfjellet N 62.43.44 Ø 009.26.21
x5 :Høa N 62.42.12 Ø 009.00.44
x6: Taløynebba N 62.48.03 Ø 008.51.02


Premie
Oppgaven blir godt belønnet med en unik premie fra
Schankes Trofedesign.  Ole Geir Schanke er flere ganger Nordisk- og Europamester som taxidermist. Premien er laget i ramme av lønn, en skiferplate med Snota (fjelltoppen som kjennetegner Trollheimen) og en PG inngravert, og en messing plate på skiferen for inngravering av navn osv.
Verdt å ha på veggen!

Lykke til!

Hilsen Prosjektledere/Kontaktpersoner Pål Tore Sveen og Otto ØrstadFørste godkjente kryssing ble gjennomført 16. august 2010 av Pål Tore Sveen.


=NIMBUS=


(Oppdatert 2010-08-16)