Hardangervidda er STOR, ja faktisk Nord-Europas største høyfjellsplatå. Er det mulig å krysse over med paraglider? Så absolutt! Gode forsøk er allerede gjort. Det har endog vært prøvd fra Voss men mer gunstige startsteder bør kanskje ligge tettere innpå?

Lennart Artmann
, Ole-Halvard Smetbak og Frode Halse har vært med i prosjekt-utarbeidelsen fra begynnelsen (2008).
Hans Cato Grytnes 
ble med i år (2011) og sluttførte kartarbeidet. Han står også bak vendepunktfil til GPS, og OPENAIR-luftromsfil. 

Pioner-prosjekt: Krysning av Hardangervidda presentert i GoogleMaps
(oppdatert: 6.juli.2011)
Tilhørende vendepunkt-fil til gps 
(høyreklikk, ’lagre som’)
Det definerte området som OPENAIR-luftromsfil
(høyreklikk, ’lagre som’)

Snøtilstand på Hardangervidda

Hardangervidda - Den Norske Turistforening

Reglene er de samme som for alle hittil utlagte Pionerflyving-prosjekter: For å få godkjent kryssing må man må fly inn i den ytre ringen, ha minimum et track-punkt på innsiden av den indre ringen, fly forbi minst 2 ytre-sidelinjer i forhold til den man fløy inn gjennom, og så fly ut av den ytre ringen. Flyr man her f.eks inn mellom punkt 1 og 7 i ytre ring er nærmeste ytre-linje man kan fly ut gjennom 3-4 eller 4-5. Se også Generelle regler.

En tøff utfordring? Ja! Ringene er bevisst formet slik at det ikke er mulig å å få godkjent "billige minikryssinger".

Turen dokumenteres med tracklogg i Loggboka.

Premien til førstemann med godkjent kryssing blir et gjevt trofé, trolig sponset av en bedrift, Lennart Artmann jobber med saken!

Prosjektleder/kontaktperson er Hans Cato Grytnes.


=NIMBUS=

 
 


(Oppdatert 2011-07-07)