PIONERFLYVING – snart i WP

arbeid1
De siste restene av gamle fridistanse.no inklusive Pionerflyving skal etter hvert flyttes over i den nye sidas WordPress.

I mellomtiden vil det være mangler på de gamle sidene, som f.eks at Tom Salamonsens kryssing av Hardangervidda (2013) ikke er med.

PIONERFLYVING