100 km klubben

Egen 150 km klubb

STRUKTUR

Klubbene er ikke formelle eller offisielle klubber med styre, regnskap osv., de eksistere bare på disse nettsidene etter initiativ fra Nimbus. Medlemsskap er gratis og uforpliktende.

FILOSOFI

Klubbene er ment å fremme interessen for fridistanse: å fly så langt avgårde som mulig fra utgangspunktet!

Distanseligaens (DL) belønningssystem for deklarerte oppgaver medførte i sin tid at fokus flyttet seg fra å fly flest mulige faktiske kilometere avgårde til heller å sanke multiplikasjons-utregnede kilometere.Skulle man hevde seg i ligaen var man nødt til det.

Med introduksjonen av FridistanseLigaen (FDL) i 2003 fikk fridistanse-entusiaster en mer rettferdig og utfordrende konkurransearena for sin yndlingsaktivitet….men som et tillegg til norske oppgave/ deklarasjons-baserte pg-konkurranser henger altså 100/150 km klubbene som ekstra mål å strekke seg etter.

Klubbene er målestokkdelen av triangelet som fridistanse.no har fokus på.

OPPTAKSKRAV

Som du vel allerede har gjettet er opptakskravet at man med paraglider i Norge har flydd minimum 100/150 km utfløyet distanse målt i rett linje. Distansen måles mellom de to punktene på trackloggen som er lengst ifra hverandre, (ytterpunktene) noe f.eks nedlastingsprogrammet GPSDump automatisk gjør.

Hvis distansen innbefatter andre land må man ha startet i Norge for at distansen skal godkjennes.

DOKUMENTASJON

100/150 km+ turer er å anse som godkjent etter det samme regelverk som i FDL PG og DL PG. Godkjent 100/150 km+ fridistanse i disse ligaene gir automatisk medlemskap i 100/150 km Klubben.

KLUBBDIPLOM

Klubbdiplom er under utarbeidelse…

(Oppdatert 2016-06-05)