Hvordan beveger lufta seg oppover i en termikkboble?

Name Atle Zeiner
Email ************
Subject Hvordan beveger lufta seg oppover i en termikkboble?
Message Hei Frode!
Det er en stille og rolig tid når det gjelder flyging i Norge nå på vinteren. Jeg mener å huske at jeg for noen år siden leste noe om at lufta i termikken gikk oppover i en svak spiralbevegelse, men husker ikke hvor. Mulig det var i Cross Country Magazine. I den artikkelen stod det at luften i en termikksøyle dreide svakt enten mot klokka eller med klokka på den nordlige halvkule slik at en gitt ”luftpakke” beveget seg i spiral oppover. Det skulle gi litt bedre stig i termikken å fly motvinds. Kanskje du kan sette i gang en liten diskusjon om dette slik at vi er bedre forberedt når termikken er der om noen måneder? Er det noen som med rimelig grad av sikkerhet vet hva det er som skjer når lufta i en termikkboble stiger til værs? Går den rett til værs eller stiger den i spiral? Dersom den stiger i spiral slik som tornadoer, tromber og støvvirvler (dust devils) gjør, hvilken vei dreier lufta – mot klokka eller med klokka? Ifølge klippet nedenfor roterer omtrent alle tornadoer mot klokka. Tromber derimot (og også støvvirvler) roterer med klokka.
Hilsen Atle

http://no.wikipedia.org/wiki/Tornado  Tornadoar roterer vanlegvis syklonsk (mot klokka på nordlege halvkule). Storskala lågtrykk roterer alltid syklonsk på grunn av corioliseffekten, men tornadoar er for små til å bli direkte påverka av jordrotasjonen. Om lag 1 av 100 tornadoar roterer antisyklonsk (med klokka) på grunn av at supercelle ein sjeldan gong utviklar antisyklonske rotasjonsceller. Trombar er som regel antisyklonske.

2 tanker om “Hvordan beveger lufta seg oppover i en termikkboble?

  1. -Bruce Goldsmith skrev faktisk litt om dette i Cross Country så sent som i fjor (nr.148). Ifølge han roterer de fleste (men ikke alle) bobler mot klokka på den nordlige halvkule, andelen øker med breddegrad. Og som Atle skriver skal det visstnok gi bedre stig å skru mot denne rotasjonen. Et tips er å se på fugler, de skrur visst den mest effektive veien. Kan ikke si at jeg har lagt merke til denne effekten selv, men skrur nok mest mot høyre av vane uansett 🙂

  2. Jeg tenkte vi kunne få ett svar fra meteorologene på dette og tok tråden videre til met.no via e-post.

    her er svaret fra Pål Evensen på met.no :
    På den nordlige halvkule er rotasjonen mot klokka rundt lavtrykkene. Lavtrykk er områder med oppstigende luft, og rotasjonen er et resultat av jordklodens egen rotasjon (Coriolis-effekten). Termikksøylene som bl.a. paragliderne utnytter er også områder med oppstigende luft, men den horisontale skalaen er her mye mindre enn de store, «klassiske» lavtrykkene (str.orden 1:1000). Corioliseffekten er derfor i praksis neglisjerbar. Rotasjonen i en lokal termikksøyle vil snarere være et resultat av den aktuelle virvlingen i luftmassene rundt termikken og denne kan like godt gå den ene som den andre veien.

    Vår gode kollega på Vervarslinga på Vestlandet, Frode Hassel, er selv en erfaren paraglider og kan sikkert utrede dette nærmere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *