Gréolières høst 2019 – 3 – uflaks!


Uspiselige flyforhold. Foto: Kraftig NV der den rød peakstreken havner utenfor graframma!

Tar en 2,5 timers fjelltur. Midtveis og på høyeste punkt oppdager jeg at vinden har snudd/spaknet og det er flybart! Har verken tida eller kreftene til å springe ned, og så opp på start. …og etter kort tid er «happy hour» over. Uflaks!

Omsider…oppdaterte lister!

Det skjer (nesten) hver sesong; Admin`er FDL / DL og undertegnede er så opptatte med annet at det blir stort etterslep på godkjenning, og påfølgende listeoppdatering på fridistanse.no. Vi bør vel skjerpe oss på dette punktet? 😉

Nye medlemmer i 100 km+ Klubben
Geir Inge Lindviksmoen, Arild Arnesen, Espen Brudeseth Langlo, Oddvar Rise og Tommy Boberg.

Nytt medlem i 150 km+ Klubben
Magnus Eriksson.

Vi gratulerer!

Alle 100 km+ turer

Jeg minner om at man må være med i FDL og/eller DL og få turer godkjent der for at man kan bli medlem i 100/150 km+ Klubben. Det er derfor så langt minst en pilot denne sesongen som mangler på listene!