Kjønnsdiskriminering?

Trodde virkelig ikke at kvinner ble kjønnsdiskriminert i PG miljøet. Har i alle fall ikke opplevd det i Norge. Denne artikkelen er også veldig vag i sin påpeking av «problemet».

Women’s paragliding event Altitude With Attitude aims to tackle casual sexism in sport

Definisjon av sexism: Sexism is prejudice or discrimination based on a person’s sex or gender. Sexism can affect anyone, but it primarily affects women and girls. It has been linked to stereotypes and gender roles, and may include the belief that one sex or gender is intrinsically superior to another.

RETRO – Superkullet

Her er den, første post i RETRO-serie på fridistanse.no

2004: PG kullet på XC-Seminaret for PG/HG som Werner Johannessen og undertegnede holdt på Rikssenteret i Vågå.

Fra venstre Mikael Ulstrup, Kjetil Moe, Fredrik Jensen (sittende), Arne Kristian Boiesen, Frode Halse (instruktør), Rob Hazes og Toralf Tronstad.

Elevene har virkelig stått på i ettertid. 5 av de 6 har stått for masse turer over 100 km. 3 har overskredet 200 km. Og 2 har knekket 400 km, nemlig Mikael og Arne Kristian nå nylig i Brasil! Og instruktøren er fremdeles aktiv, med 2. plass i årets Fridistanseliga.

Werner Johannessen tegner og forklarer.

XC seminaret var svært vellykket. Min flightlog fra siste dagen sier vel det meste!