med pg i Norge...

Daniel Bjørkås

John Bjørnback

Arne Kr. Boiesen

Rob Hazes

Stein-Are Skogenggjennom tidene
 
   
1.  Daniel Bjørkås
2.  John Bjørnback
3.  Arne Kristian Boiesen
4.  Rob Hazes
5.  Stein-Are Skogeng
2008-07-03
2009-06-20
2008-07-03
2009-06-26
2009-06-25
235,6 km (loggboka)
214,8 km
210,8 km
204,2 km
157,2 km
 
årlige   

 
2001  -  2002  -  2003  -  2004  -  2005  (enda eldre årganger kommer!)
 
Norgesrekorder
       
Daniel Bjørkås    2008-07-03 235,6 km 
Frode Halse   2004-06-01 153,6 km
Per Arne Soldal   1995-08-05 123,9 km
Frode Halse   1995-05-13 105,0 km
Hans Olav Hole   1994-07-18 099,5 km
Per Arne Soldal   1993-06-19 091,0 km
Hans Engelsen Eide   1992-05-25 062,0 km
Rolf Moseid   1991-08-01 033,0 km
       Les mer
Distanseflyving i Norge, historikk
            
Artikler


                                

                         
                                                                                                               

  (Revidert 2009-09-02)