Tekniske problemer

Mye som ikke fungerer på fridistanse.no nå. Jobber med å fikse det..

EDIT 2023-02-21 – Da burde alt fungere igjen! Var et par utdaterte plug in som måtte deaktiveres, men alt er ikke på stell. Fremdeles lar sida seg ikke redigere i alle browsere på alle enheter. Må kanskje leve med det.

VIDEO – Apanhando do Ozone Enzo 3 (versão curta)

Kravatter er noe herk, og kan hvis de er store og ikke løsbare skape alvorlige problemer. Startet med vilje med en liten i dag. Anså den ut fra erfaring som grei å fikse og det var den!

Piloten på denne videoen beholder roen og vet tydeligvis hvordan han skal fikse kravatter, men man kan spørre seg om han er god nok til å avverge dem? Han får mange på en tur.