RETRO – gamle dagers deklarering

Dokumentasjon av deklarert tur skjedde tidligere med fotografier. Første bildet skulle være av den skrevne deklarasjonen. Så skulle bilde av startsted, og eventuelle vendepunkter følge, før bilde av landingssted kom til slutt. For å unngå juks måtte den ikke oppdelte negativ-filmrullen sendes inn sammen med papirkopiene!

Eksempel på «distanse til deklarert mål». I 1999 var dette en voksen deklarasjon!
En deklarert T/R på Sundvolden-hanget, noe som den gang kunne gi brukbart med kilometere i Distanseligaen.

Her ligger jeg i korrekt sektor til å kunne foto-dokumentere en T/R, at jeg har vært forbi Heddal stavkirke før jeg flyr tilbake til start i Hjartdal.

Neste skritt kom med loggboka på nettet – dokumentasjon ved hjelp av  tracklog – og SMS melding på forhånd.

I dag er det jo kjempeenkelt. Kun for rekordturer må deklarasjon dokumenteres med SMS på forhånd. Ellers kan man på etterskudd velge hvilken type tur man skal melde inn. Alt muliggjort av XContest vi nå benytter oss av.