Ny håndbok for «skärmflygning» på gang

…Det nya regelverket varken kan eller ska jämföras med det gamla. Som framkommit i Hypoxia-artiklarna bygger det nya regelverket på ett i många avseenden nytt tankesätt. Det är också slimmat och behöver bara ungefär en femtedel så stor massa för att beskriva och reglera samma saker (sidantalet reducerat till en tredjedel). Och vi ska inte sticka under stol med att vi ansträngt oss för att göra det inte bara begripligt utan även snyggt…

Färdigt förslag till ny Verksamhetshandbok

Noe å tenke på for Norge?