Starting i leside

Mange bakvindsstartinger logget i det siste! Jeg tenker på f.eks fra Espesetra, Liagardane, Hjartdal, Frya…
Tror det er på sin plass å presisere spesielt ovenfor ferske piloter at det ikke er ok for hvem som helst å gjøre slikt. Den som flyr ut i leside må ha en viss erfaring, ha god skjermkontroll, og ha vurdert lesida dithen at den er «takbar» under de rådende forhold. Les videre